ReadyPlanet.com
dot


ความรู้เกี่ยวกับวาล์วKITZ article

 
       กลุ่มในเครือผลิตภัณฑ์ KITZ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น กล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจากกลุ่มKITZ ได้ภูมิใจนำเสนอผลงานของแบรนด์ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะรวมถึงแบรนด์ที่เป็นพันธมิตร ภายใต้ KITZ คอร์ป ผู้สนับสนุนแบรนด์ โตโย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี อาทิเช่น ในการก่อสร้างอาคาร ธุรกิจ แบรนด์ เอสจีเอ และยังได้รับการยอมรับในงาน น้ำประปา และสาขา ระบบบำบัดน้ำเสีย ; และแบรนด์ KITZ SCT ที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ผลิต เซมิคอนดักเตอร์ ; แบรนด์เพอร์รินในประเทศเยอรมนี

 

 

  

  Gate Valve

        วาล์วประตูน้ำ (Gate Valve) โครงสร้างของวาล์วจะมีแผ่น Disc (ลิ้นวาล์ว) เลื่อนขึ้น/ลงในทิศทางที่

ตั้งฉากกับทิศทางการไหล ออกแบบมาเพื่อให้เวลาใช้ควรเปิดให้สุด และปิดให้สุด ไม่ควรเปิดครึ่งๆ กลางๆ

ไม่เหมาะสำหรับการใช้ควบคุมการไหลไม่เหมาะกับการเปิดหรี่ หรือเปิดเพียงเล็กน้อย

 

 

 

 

 

 Globe Valve

        โกบวาล์ว (Globe Valve) เป็นวาล์วที่ออกแบบมาเพื่อใช้ควบคุมอัตราการไหลของของไหล หมุน

ปรับได้หลายรอบการเปิด-ปิดวาล์วจะอาศัยลิ้นวาล์ว (Disc) เคลื่อนที่ขึ้น-ลงเข้าหาบ่าวาล์ว ของเหลวที่ไหล

ผ่านตัววาล์วจะมีการหักเลี้ยวหลายครั้ง แม้ว่าวาล์วจะเปิดเต็มที่เมื่อของไหลไหลเข้ามาในตัววาล์ว ของไหล

จะถูกบังคับให้ไหลลงล่างและหักเลี้ยวขึ้นข้างบน จึงเกิด pressure drop สูง

 

 

 

  Check Valve

        เช็ควาล์ว (Check Valve) คืออุปกรณ์ในระบบน้ำ ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับ ควบคุมให้

น้ำไหลไปในทิศทางเดียว ตัวอย่างการใช้งานที่สำคัญคือการติดตั้งคู่กับปั๊มน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหล

ย้อนกลับเข้าตัวปั๊มเมื่อไม่มีการเปิดใช้น้ำ หากน้ำไหลย้อนกลับเข้าปั๊มจะได้ให้ระบบรวน นำไปสู่อายุการใช้

งานที่ไม่เหมาะสม โดยทั่วไปเช็ควาล์วที่นิยมใช้งานในประเทศไทยมีอยู่ 2 แบบ คือสปริงเช็ควาล์ว และ

สวิงเช็ควาล์ว 

 

 

 

 Ball Valve

        บอลวาล์ว (Ball Valve) คือ วาล์วที่มีตัวเปิด-ปิด (Disc) เป็นทรงกลม ซึ่งทรงกลมนั้นจะมีรูตรงกลาง

เพื่อให้น้ำไหลผ่าน ส่วนด้ามจับจะบ่งบอกว่าวาล์วกำลังเปิดหรือปิด มีความคงทน และมีหลากหลายแบบให้

เลือกใช้สำหรับแต่ละงาน ซึ่งสามารถทนแรงดันได้สูงถึง 1,000 บาร์ และทนอุณหภูมิได้สูงถึง 500 องศา

เซลเซียส ขึ้นอยู่กับการออกแบบ และวัสดุของวาล์ว 

 

 

 

  Strainer

        วาย สแตนเนอร์ (Y-Strainer) คือ ข้อแยกสามทาง รูปตัวY ถูกใช้กันมากในอุตสาหกรรมเคมี ระบบ

น้ำทิ้ง และระบบส่งน้ำ สารไหลที่ผ่านตัวกรอง จะมีวาล์วกันกลับป้องกันไม่ให้ไหลย้อนกลับมา สิ่งสกปรก

หรือเศษโลหะปนเปื้อนมากับสารไหล ก็จะถูกเก็บสะสมอยู่ในไส้กรองของ Y-Strainer ที่ด้านล่างสุดของตัว

กรอง จะมีบอลวาล์วหรือปลั๊กอุด สามารถถ่ายสิ่งสกปรกออกมาได้โดยไม่ต้องถอด Y-Strainer ออกจาก

ระบบ หรือหยุดการทำงานได้ 

 

 

  Butterfly Valve

        วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve) เป็นวาล์วในตระกูลวาล์วที่เรียกว่า quarter-turn valve (วาล์วที่

หมุนได้หนึ่งในสี่ของวงกลม) ตัว "ปีกผีเสื้อ" หรือ Butterfly Valve คือลิ้นวาล์วที่เป็นแผ่นโลหะวงกลมต่อ

กับก้านวาล์ว เมื่อวาล์วปิด ตัวลิ้นวาล์วนี้ก็จะหมุนมาอยู่ในตำแหน่งที่ปิดทางไหลของของไหลได้อย่าง

สมบูรณ์

        วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ถูกใช้กันมากในอุตสาหกรรมเคมีระบบน้ำทิ้ง และระบบส่งน้ำ ซึ่ง

วาล์วนี้ได้รับการออกแบบให้ของไหลไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นส่วนโลหะเคลื่อนที่ของวาล์ว บ่าวาล์วทำมาจาก

วัสดุที่แตกต่างกันหลายประเภทเพื่อใช้งานกับของไหลทุกชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คิทส์

Gate Valves article
Globe Valves article
Check Valves article
Ball Valves article
YStrainer article
Butterfly Valves article
Brass/Bronze article
Cast Iron article
Ductile Iron article
Stainless Steel article
Butterfly valve articleCopyright © 2015 All Rights Reserved.

บริษัท งานท่อ2544 จำกัด

PIPEWORK TEAMWORK

สินค้าและบริการของเรา เกี่ยวกับงานประปาและสุขาภิบาล

บริษัทมีบริการจัดส่งถึงหน่วยงาน ด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง

คุ้มค่า สะดวก ประหยัด ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า 

 

 

 

                หน้าแรก                 


                เกี่ยวกับเรา                 


                วิธีการสั่งซื้อ                


                วิธีการชำระเงิน                


                ติดต่อเรา                

 

 

 

 

ที่อยู่ติดต่อ ADDRESS :
             สำนักงานใหญ่ 69/20-22

             หมู่ 6 กิ่งแก้วซอย54

             ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี

             จ.สมุทรปราการ 10540

เบอร์โทรติดต่อ :         
               02-738-5020-1

               086-312-1202

               086-312-1203

               086-312-1209

  
FAX :
          02-7385022
LINE :
          @pipework2544

E-MAIL :
          pipework2544@gmail.com