ReadyPlanet.com
dot


การติดตั้งท่อไซเลอร์แบบเกลียว - SYLER article

 

การติดตั้งท่อไซเลอร์ ด้วย End Cap With Plug

 

 

 

การแต่งปลายท่อ

ควรใช้เครื่องมือคว้านท่อ (Scraper) หรือที่คว้านท่อที่ติดตั้งในเครื่องต๊าป เพื่อกำจัดในส่วนที่ไม่เรียบ ซึ่งหากไม่ทำการแต่งปลายท่ออาจมีผลทำให้พลาสติก

ด้านในข้อต่อเสียหายจนไปขวางการไหลของน้ำให้ลดน้อยลงได้เช่นกัน

 

 

หากขูดหรือแต่งปลายท่อด้วยที่คว้านท่อที่ติดตั้งในเครื่องต๊าปต้องไม่ให้ปลายท่อถูกขูดไปเกิน 2 ใน 3 ของความหนาชั้นพีอี

 

      

 ท่อไซเลอร์ 4" ขึ้นไปควรติดตั้งด้วยระบบ Grooved Coupling
 

 

 

 

การทำเกลียว

 

ควรทำเกลียวเพื่อให้ได้ความยาวเกลียวตามมาตรฐาน BS21 และ BSPT หรือตามตารางข้างล่าง เพื่อให้การป้องกันการรั่วและเกิดสนิมของท่อและข้อต่อ

 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

          ตัวเลขมาตรฐานการการทำเกลียว

 
 

เครื่องต๊าป

มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เครื่องต๊าป

กรุณาติดต่อผู้ผลิต หรือจัดจำหน่าย

REX 0-2736-1913-5

ASADA 0-2739-4483-4

 

ในระหว่างขั้นตอนการทำเกลียว ควรเร่งน้ำมันต๊าปหรือสารหล่อเย็นในระดับสูงสุดเพื่อป้องกันความร้อนสะสมที่เกิดขึ้นระหว่างทำเกลียว

ซึ่งอาจทำให้ชั้นพีอีเสียหายได้และควรให้น้ำมันต๊าป หรือสารหล่อเย็นที่ผู้ผลิตเครื่องต๊าปแนะนำ

 

 

 

 

การประกอบ และการขันท่อ

หลังจากทำเกลียวแล้ว ควรนำเศษเหล็ก น้ำมันต๊าป หรือสารหล่อเย็น ที่ตกค้างในท่อออกไปให้หมดเพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกิดสนิมจากเศษเหล็กที่ตกค้างในท่อ และป้องกันไม่ให้มีกลิ่น อันเนื่องมาจากน้ำมันเครื่อง

ต๊าป หรือสารหล่อเย็นที่ค้างอยู่ภายในท่อ นอกจากนี้เพื่อให้การป้องกันการรั่วและการป้องกันการเกิดสนิม

บริเวณที่ทำเกลียวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้ทาบริเวณ เกลียวของท่อและข้อต่อรวมทั้งหน้าตัดท่อด้วย

กาวเฮอร์เมสซีล 55 (โปรดดูรายระเอียด การใช้กาวเฮอร์เมสซิล) หรือพันบริเวณที่ทำเกลียวด้วยเทปพัน

เกลียว หรือให้ด้ายสายสิญจน์ชุปน้ำยา Seal Compound และทำการขันท่อตามรายละเอียดในตาราง ดังนี้

 

 

  

ำนวนเกลียวซึ่งจะขันเข้าไปด้วยมือ และคีมได้แสดงดังตารางต่อไปนี้

 

ขั้นตอนหลังติดตั้งเสร็จ

หลังจากการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซ่อมแซมส่วนที่มีตำหนิบนท่อและข้อต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเกลียวด้วยสีกันสนิมหรือสารเครือบป้องกันสนิม

เพื่ออายุการใช้งานที่ยืนยาวที่สุด

โดยใช้สีน้ำมัน TOA GLIPTON เฉด 7357

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-738-5020-4

 

การทำความสะอาดระบบท่อน้ำหลังการติดตั้ง

หลังจากการติดตั้งเสร็จ ควรปล่อยน้ำไหลเพื่อทำความสะอาดด้านในท่อและชำระสิ่งสกปรกที่อาจเกิดจากการติดตั้ง ด้วยส่วนผสมของคลอรีน

(ใช้ได้ทั้งคลอรีนเหลวหรือส่วนผสมของโซเดียมไฮเปอคลอไรด์สัดส่วนที่ใช้ไม่ควรน้อยกว่า 50 ppm) ทิ้งค้างไว้ในท่อไม่ต้ำกว่า 24 ซม.

แล้วปล่อยน้ำสะอาดชะล้างจนกว่าสารคลอรีนที่ตกค้างคงเหลือในระบบไม่เกิน 0.2 ppm

 

  

 

 

 

การทาเกลียวด้วย Herme seal55 

 

ปกติท่อไซเลอร์นั้น ผิดก้านนอกของเหล็กกัลวาไนท์จะ

ชุบซิงค์ และเพิ่มการปกป้องอีกชั้นด้วยการเคลือบผง

พีอี (PE Powder Coated)ช่วยไม่ให้ผิวท่อเกิดปัญหา

สนิม แต่ในการต๊าปเกลียวจำเป็นต้องขูดลอกผิวท่อออก

มาเหลือแต่เพียงเนื้อเหล็กอย่างเดียว จึงเกิดปัญหาสนิม

บริเวณเกลียว เราสามารถแก้ไขได้โดยใช้กาวกันสนิม

เฮอร์มาซีล55 เพื่อปกป้องเกลียวท่อ และข้อต่ออย่าง

สมบูรณ์

 

 

    ทาให้ทั่วบริเวณเกลียวและในส่วนหน้าตัดท่อ

 

 

กาวเฮอร์มาซีล 55 (Herme Seal 55)

 

          เป็นน้ำยาซีลป้องกันการผุกร่อน การรั่วซึมของน้ำใช้กับท่อเหล็ก ท่อไลน์นิ่ง อีกทั้งยังป้องกันการผุกน่อยในส่วนของสลักเกลียว เหมาะสำหรับการเดิน


ท่อจ่ายน้ำร้อน การเดินท่อจ่ายน้ำประปา

 

          กาวเฮอร์มาซีล55 ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันสนิม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ JWWA K142

 

(JAPAN WATER WORKS ASSOCIATION) ประเทศญีปุ่น

 

 

                   

PROPERTIES

COLOR        

TYPE OF FLIM    

VISCOSITY     

SPECIFIC GARVITY

HEATED RESIDUCE

DILUENT               

 

QTY. 500 G / CAN

:     GRAY
:     DRYING AND HARDENING
:     4,500 CPS. AT 25 C
:     1.2
:      62 +- 3%
:      SPECIFIED SOLVENT

                                                                                        

                            
      ทาด้านในเกลียวท่อ  

 

ตารางแสดงปริมาณเฉลี่ยในการทากาว

 

กรณีที่ทากาวน้อยเกินไปจะทำให้กาวที่ทาไม่เต็มผิว ซึ่งมีผล

 

ต่อประสิทธิภาพในการป้องกันการรั่วของน้ำและการป้องกัน


สนิม นอกจากนี้ในกรณีที่ทางมากเกินไป จะทำให้เยิ้มติดเป็น


ผลึกในท่อ และเป็นสิ่งเจือปนไหลมากับน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิธีการใข้งานและข้อควรระวัง

ให้ทำความสะอาดเกลียวท่อโดยการชำระล้างคราบน้ำมันที่ติดอยู่ตามเกลียวท่อ และผิวท่อออก แล้วใช้ผ้าเช็ดให้แห้งเพื่อเวลาทากาวเฮอร์เมสซีลจะทำให้


เกาะติดผิวและเกลียวท่อได้ดี ทากาวเฮอร์เมสซีลตรงส่วนของเกลียวท่อให้ทั่วบริเวณที่เป็นเกลียว ในส่วนที่ต้องให้ความสำคัญในการทากาวเฮอร์เมสซีสมาก

 

ที่สุด คือในส่วนของหน้าท่อตัด เพราะจะเป็นจุดที่อาจสัมผัสกับน้ำได้โดยตรง สำหรับเกลียวของข้อต่อท่อประปาขนาด 2" ขึ้นไป หากไม่แน่ใจว่าเกลียว


ที่ต๊าปได้มาตรฐานหรือไม่ ความใช้เทปพันเกลียวช่วย โดยทากาวที่เกลียวท่อประปาก่อนขันเข้ากับข้อต่อเพื่อเพิ่มความแน่น เนื่องจากกาวเฮอร์เมสซีลมี


เวลายึกเกาะตัวดังนั้นเพื่อนประสิทธิภาพในการป้องกันการรั่ว และการเกิดสนิม จึงควรื้องเวลาไว้อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนการทดสอบปล่อยน้ำ

 

 

หน้าหลักไซเลอร์ วิธีการตัดท่อไซเลอร์ที่ถูกต้อง วิธีการติดตั้งแบบกรู๊ฟ

 


 

 

 
ไซเลอร์

SYLER article
ท่อและอุปกรณ์ - SYLER article
การตัดท่อไซเลอร์ที่ถูกต้อง - SYLER article
การติดตั้งท่อไซเลอร์แบบกรู๊ฟ - SYLER article
แคตตาล็อค ไซเลอร์Copyright © 2015 All Rights Reserved.

บริษัท งานท่อ2544 จำกัด

PIPEWORK TEAMWORK

สินค้าและบริการของเรา เกี่ยวกับงานประปาและสุขาภิบาล

บริษัทมีบริการจัดส่งถึงหน่วยงาน ด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง

คุ้มค่า สะดวก ประหยัด ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า 

 

 

 

                หน้าแรก                 


                เกี่ยวกับเรา                 


                วิธีการสั่งซื้อ                


                วิธีการชำระเงิน                


                ติดต่อเรา                

 

 

 

 

ที่อยู่ติดต่อ ADDRESS :
             สำนักงานใหญ่ 69/20-22

             หมู่ 6 กิ่งแก้วซอย54

             ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี

             จ.สมุทรปราการ 10540

เบอร์โทรติดต่อ :         
               02-738-5020-1

               086-312-1202

               086-312-1203

               086-312-1209

  
FAX :
          02-7385022
LINE :
          @pipework2544

เพิ่มเพื่อน


E-MAIL :
          pipework2544@gmail.com